Algemene Voorwaarden

Op al onze aanbiedingen en overeenkomsten, alsmede op de uitvoering daarvan, zijn de Algemene Voorwaarden voor de Groothandel in Bloemisterijproducten van toepassing, zoals opgesteld door de Vereniging van Groothandelaren in Bloemisterijproducten (VGB) en gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel (KvK) te Amsterdam onder nr. 40596609. Deze voorwaarden worden je op eerste verzoek kosteloos toegezonden.